Over BABM

BABM is de Belgische merkenvereniging en verdedigt de belangen van merkfabrikanten in België. 

Onze leden zijn meer dan 90 bedrijven die actief zijn in België en Luxemburg en die nationale en internationale merken maken en verkopen. Gezamenlijk zijn de BABM leden goed voor €10 miljard omzet en zorgen zij voor een belangrijke tewerkstelling met 52.572 directe en indirecte banen
De reikwijdte van BABM leden gaat vaak verder dan de Belgische grenzen. De Europese context is belangrijk en dus is BABM ook lid van de Europese Merkenvereniging AIM. Via onze deelname in AIM kaarten we de Belgische context in Europese dossiers aan en informeren we onze leden over initiatieven en wetgeving die op Europees niveau onze sector beïnvloeden.
Onze missie

Create sustainable value in the Belgian FMCG market through a fair and collaborative commercial climate with efficient supply chains and inspirational consumer experiences.

missie BABM
Onze doelstellingen

De toegevoegde waarde

van merken voor de consument, samenleving en economie aantonen

Concurrentiekracht van merken

in België bevorderen

Toezien op de naleving

van eerlijke handelspraktijken

Innovatie

als middel tot marktgroei stimuleren

Ketenefficiëntie

verhogen door samenwerking met retailers

Team
Walter GELENS
CEO
Katrijn ROELAND
Project & Communication Manager
Katrien DOSSCHE
Support Communication Manager