Aanvraag informatie

Interesse om lid te worden van BABM?

Vul onderstaand formulier in en we bezorgen u meer informatie over het lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door BABM v.z.w - Galliërslaan 9 - B – 1040 Brussel verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op babm@babm.be Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

BABM
Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten
Galliërslaan 9
B – 1040 Brussel
T +32 2 737 71 06
babm@babm.be

Volg BABM

Lid worden?