!-- Google Tag Manager -->
  • image

    Wie zijn we?

    BABM is de Belgische merkenvereniging en verdedigt de belangen van merkfabrikanten in België.

    Meer info
Together against COVID-19

#BRANDS4Communities

Discover the 60+ initiatives launched by brand manufacturers to fight the coronavirus.

Maatregelen tegen verspreiding Covid-19 in België: wat betekent dit voor BABM en zijn leden?

BABM steunt de beslissing die de Belgische regering heeft genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk in te perken. In deze uitzonderlijke tijden is het ook onze verantwoordelijkheid om bij te dragen tot deze nationale inspanning.

De veiligheid, gezondheid en welzijn van ons personeel, onze leden, onze partners en onze klanten is onze allereerste prioriteit. In navolging van de reeds genomen maatregelen, hebben wij besloten om alle evenementen en vergaderingen van BABM tijdelijk op te schorten. We zullen deze activiteiten zo snel mogelijk terug opstarten, eens we ons allen terug in een veilige situatie bevinden. In deze periode vragen wij u om de grootst mogelijke zorg te dragen voor uzelf, uw medewerkers en hun gezinnen.

Toch wensen we ook te benadrukken dat deze situatie ons niet zal afleiden van onze missie. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de producten van onze leden tot bij de consument geraken, wat in deze tijden natuurlijk van levensbelang is. Daarom vragen we aan de federale en regionale overheden om de nodige maatregelen te nemen om de werking van onze sector zoveel mogelijk te vrijwaren. Dit doen we in samenspraak met Fevia en met de retailsector.

We blijven de situatie uiteraard van nabij opvolgen, en we blijven te uwer beschikking voor advies via telefoon of via e-mail.

    Bekijk hier de nieuwe leden

5 redenen om lid te worden

1. BABM verdedigt uw belangen
2. BABM verenigt merkfabrikanten op topniveau
3. BABM is uw bron van informatie
4. BABM organiseert opleiding en netwerking
5. BABM biedt dienstverlening op maat

BABM in cijfers

Leden

80+

Tewerkstelling

50.000 arbeidsplaatsen

Omzet

€ 10 miljard

Investering in België

€ 300 miljoen

Solidariteitsbijdragen

€ 500 miljoen

Toegevoegde waarde

€ 1.84 miljard

ONZE LEDEN